Befaszczot - pędzle, szczotki, narzędzia malarskie, befaszczot, budowlane
Od 1976 roku Fabryka Szczotek i Pędzli stała się Spółdzielnią Inwalidów. Rok ten był dla niej przełomowy nie tylko ze względu na zmianę struktury organizacyjnej, ale i zadanie statutowe. Podstawowym celem jej działalności jest bowiem "rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów w procesie pracy zarobkowej we wspólnym przedsiębiorstwie prowadzonym na zasadzie samorządu Spółdzielczego" - jak określa Statut Spółdzielni. Pod tym kątem musiano dostosować zarówno struktury organizacyjne, jak i produkcyjne. Jednym z pierwszych zadań w procesie realizacji statutowych założeń Spółdzielni było utworzenie Przychodni Rehabilitacji Leczniczej.


W pomieszczeniach Przychodni miejsce znalazły: gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, rejestracja, gabinet psychologa i masażu oraz gabinet fizykoterapii i kinezyterapii. W 1981 roku zostały oddane do użytku Gabinet Stomatologiczny wraz z zapleczem protetyki oraz Gabinet Wodolecznictwa i Parafinoterapii. Przedsięwzięcia te spowodowały, iż w zakresie zabiegów rehabilitacyjnych, a także leczenia stomatologicznego Spółdzielnia stała się samowystarczalna, a ponadto świadczy usługi dla innych spółdzielni inwalidów z terenu Bielska-Białej.


Wraz z zakupami sprzętu medycznego poszerzono zakres zabiegów leczniczych. Te przedsięwzięcia i zatrudnienie specjalistów skróciły czas oczekiwania na zabiegi lecznicze. Równocześnie z rozwojem rehabilitacji leczniczej rozwija się rehabilitacja społeczno-zawodowa. Szereg stanowisk pracy, będących do tej pory szkodliwymi lub uciążliwymi, zostało przystosowane do potrzeb zatrudnionych na nich osób niepełnosprawnych dzięki dodatkowemu oprzyrządowaniu i założeniu dodatkowej wentylacji. Zaadaptowano również kilka pomieszczeń na cele socjalne załogi jak np.: jadalnia, pokoje wypoczynkowe, szatnie, umywalnie, natryski itp.


W 1980 roku Spółdzielnia, mając na uwadze ciężką sytuację życiową młodzieży upośledzonej, otworzyła Szkołę Praktycznej Nauki Zawodu na bazie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, prowadząc naukę zawodu w klasach od I-III. Działalność ta pozwalała na:

  • danie szansy uzyskania zawodu dla młodzieży niepełnosprawnej,
  • dopływ młodych niepełnosprawnych pracowników do Spółdzielni.

Jedną z niezwykle istotnych form działalności rehabilitacyjnej jest aktywność Koła Sportowo-Turystycznego "START", którego celem działania jest krzewienie kultury fizycznej i turystyki wśród pracowników Spółdzielni i członków ich rodzin. Dużą pomocą dla pracowników, a zwłaszcza osób niepełnosprawnych jest szeroko prowadzona na kilku różnych płaszczyznach działalność socjalna. Działalność rehabilitacyjna to również organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla inwalidów i pomoc tym osobom w wyjeździe na turnusy.

Szczotki różne
kije do szczotek
Szczotki do obuwia i błota
Szczotki do zwierząt
Szczotki do ubrań
Szczotki do szorowania
Szczotki do zamiatania
Szczotki do samochodów
Szczotki do mycia wanien i WC
Szczotki kuchenne
Szczotki do szorowania ręcznego
Szczotki do szorowania na kij
Szczotki do zamiatania
Szczotki do zamiatania
Szczotki do zamiatania
Szczotki kuchenne
Szczotki kuchenne
Szczotki kuchenne
Szcoztki kosmetyczne - Pędzle do golenia
Szczotki kosmetyczne - szczoteczki do zebów
Szczotki do włosów
Szczotki do ciała, pumeksy
Szczotki do mycia rąk
Zestawy malarskie, pędzle akcesoria
Pędzle, euromale
Pędzle, narzedzia, inne akcesoria
Pędzle ławkowce
Pędzle owalne
Pędzle okrągłe
Pędzle płaskie
Pędzle plastikowe
Pędzle kątowe
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - szczotki druciane
Narzędzia malarskie -  inne szczotki
Szpachle malarskie
Szpachle inne
Pędzle angielskie - w zestawach
Pędzle angielskie - A B Lux
Pędzle angielskie - B standard
Pędzle angielskie - castor
Pędzle angielskie - dwukomponentowe
Pędzle angielskie - kryte blachą
Pędzle angielskie do akrylu
Pędzle angielskie typ olcha
Pędzle seria pro  - pierœcieniowe
Pędzle seria pro  - płaskie
Pędzle seria pro  - do akrylu i farb wodnych
Pędzle seria pro  - angielskie
Pędzle seria pro  - kaloryferowe
Pędzle pierścieniowe - owijane sznurkiem
Inne narzędzia budowlane
Budowlane - pace styropianowe
Budowlane - pace z tworzywa
Budowlane - pace ze stali nierdzewnej
Budowlane - kielnie do spoin
Budowlane - kielnie trójkątne
Budowlane - kielnie trapezowe
Budowlane - kasy i pojemniki
Budowlane - wiadra budowlane
Budowlane - mieszalniki
Budowlane - zdzieraki